Primii  5  ani de facilitare comunitara ... un altfel de curriculum vitae

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS)
FRDS este un organism non-profit, autonom, care sprijina comunitatile si grupurile dezavantajate promovând abordarea participativa, în care membrii comunitatilor identifica problemele locale si aleg pentru a fi sprijinita prin finantare, pe aceea care este considerata prioritara.
In cadrul schemelor de grant, pe lânga sprijinul financiar, FRDS a dezvoltat o serie de forme de suport pentru implicarea tuturor actorilor in procesul de dezvoltare locala si cresterea capacitatii acestora de a genera bunastare.
Website: www.frds.ro

  • In perioada 2006-2011 am fost implicat in activitati specifice pe componenta de pregatire a cererilor de finantare, asistenta tehnica si instruire in cadrul programelor FRDS

 

Schema de Dezvoltare Sociala a Comunitatilor Miniere (SDSCM) 

SDSCM a fost una dintre componentele Programului "Inchiderea Minelor si Atenuarea Impactului Social". Interventia FRDS la nivelul comunitatilor se subsumeaza acelorasi principii de implicare cetateneasca, parteneriat, contributie locala, dezvoltare de capacitati pentru derularea proiectelor, promovate in cadrul celorlalte proiecte, ce se subscriu misiunii organizatiei. Portofoliul de proiecte si pachetul de suport oferit beneficiarilor in pregatirea si implementarea proiectelor au fost adaptate specificului comunitatilor miniere.

  • In cadrul SDSCM, am desfasurat activitati in judetele Alba, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj si Hunedeoara.

Website: FRDS (Rezultate SDSCM)

Programe pentru comunitati defavorizate

REF - Educatie pentru angajare civica a comunitatilor de romi
Inscris in eforturile de punere in practica a principiilor Deceniului de Incluziune a Romilor (2005-2015) acest proiect a fost destinat sprijinirii eforturilor pentru pregatirea comunitatilor rome sa raspunda mai bine cerintelor Programului de Interventii Prioritare.

  • Rolul FRDS a fost acela de a contribui la crearea unui potential de dezvoltare locala la nivelul comunitatilor rome prin transferul de cunostinte si experienta dobandite in lucrul cu comunitatile defavorizate unor persoane/organizatii din zonele vizate (membri ai comunitatilor, lideri locali, ONG-uri etc.).

Website:  FRDS - Proiect REF

Programul de Interventii Prioritare (PIP)
PIP este plasat in contextul mai larg al Deceniului de Incluziune Sociala si este una din cele 4 componente ale Proiectului de Incluziune Sociala.
Pe baza retetelor de succes ale proiectelor anterioare, dar introducand elemente de noutate si inovatie, FRDS a construit programul astfel incat sa maximizeze impactul dorit : promovarea unei perspective integratoare asupra dezvoltarii locale prin finantarea proiectelor integrate si mobilizarea actorilor locali interesati. Un proiect integrat a cuprins cel putin doua componente, din aria infrastructurii si a serviciilor sociale comunitare.

  • PIP a fost destinat comunitatilor majoritare de romi din care 81%  din mediul rural.
  • In cadrul PIP, am desfasurat activitati in judetele Alba, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Mures si Salaj.

Website: FRDS (Rezultate PIP)

 

Comunitate  rurală... facilitare... antreprenoriat

Antreprenoriat in mediul rural
In perioada 2008–2011 s-a derulat proiectul “Un viitor mai bun pentru femei”, proiect coordonat de DEPRO Inovatie - Dezvoltare si Proiecte (DEPRO), finantat prin intermediul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Scopul proiectului „Un viitor mai bun pentru femei” este de a promova un rol activ pentru femeile din medii dezavantajate - mediul rural si mici orase cu economie preponderent agrara, prin sprijinirea lor in initierea si gestionarea de mici afaceri si activitati sau proiecte comunitare.

  • FRDS a asigurat legatura dintre beneficiari si echipa proiectului. In acest scop, echipa FRDS a  coordonat elaborarea studiului-diagnoza asupra potentialului antreprenorial feminin din comunitati rurale si orase mici, a identificat problemele sociale din diferite zone ale tarii si a participat la selectarea grupurilor tinta si a beneficiarilor proiectului.
  • A sprijinit formarea retelei de persoane resursa si crearea de grupuri comunitare si a evaluat nevoile de instruire, a contribuit la campania de informare si a oferit consultanta punctuala pe teren pentru probleme din domeniul antreprenoriatului economic si social.
  • In cadrul proiectului am desfasurat activitati de facilitare in judetele Cluj si Bistrita Nasaud.

Website: http://www.invatapentrutine.depro.ro/

 

Facilitare comunitara... instruire... dezvoltare durabila

Clubul Ecologic Transilvania

In perioada 2011-2013, am desfasurat diferite activitati specifice, in calitate de facilitator comunitar si formator in cadrul a 2 proiecte: “Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a Muntilor Apuseni” si ”Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale si de Nord” 

Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a Muntilor Apuseni
Proiectul a contribuit la dezvoltarea durabila a arealului montan transilvanean, prin imbunatatirea calitatii resurselor umane, prin informare si sprijin, pentru facilitarea accesului acesteia catre activitati non-agricole, in cadrul unor intreprinderi locale dezvoltate in respect pentru protectia si conservarea mediului inconjurator.
La nivel de politici, proiectul a intervinit prin suportul acordat autoritatilor locale din aria proiectului pentru elaborarea si implementarea strategiilor integrate pentru dezvoltarea initiativelor care sa genereze diversitate in economia locala si noi locuri de munca in sectoare non-agricole in Muntii Apuseni.

  • In cadrul proiectului am desfasurat activitati de facilitare comunitara in mai multe comune situate pe Valea Ariesului (judetele Alba si Cluj)

Website: http://posdru.cetcluj.ro/

Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale si de Nord”
Proiectul strategic a fost derulat in perioada 2010 – 2013 si a fost coordonat de catre AIRDD Somes Dej si realizat in parteneriat cu Clubul Ecologic Transilvania (Cluj-Napoca) si Organizatia Actiuni Sociale prin Metode Educative Active (Ocna Mures).
Proiectul a contribuit la dezvoltarea durabila a arealului rural din regiunile Transilvania Centrala si de Nord, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati non-agricole, dar si la asigurarea sustenabilitatii pe termen lung in zonele rurale prin crearea conditiilor pentru dezvoltarea abilitatilor si competentelor profesionale ale persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta.

  • In cadrul proiectului am sustinut un modul de Dezvoltare durabila si activitati de informare la care au participat peste 1000 de persoane ocupate in agricultura de subzistenta din judetele Alba, Bistrita-Nasaud, Cluj care astfel au dobandit cunostinte noi vizand dezvoltarea durabila, managementul si protectia mediului.

Website: http://www.ocupareairdd.ro/

 

Comunitati in constructii ... o noua abordare in POSDRU ;)

Henkel investeste în educatie pentru a construi un viitor mai bun
Henkel Romania deruleaza proiectul „Cresterea calificarii lucratorilor de finisari in constructii prin participarea la cursuri de calificare in domeniile lucrator finisor pentru constructii si mozaicar-faiantar”, proiect national, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Proiectul este destinat muncitorilor din constructii, avand ca principal obiectiv ridicarea nivelului de pregatire profesionala. Alaturi de parteneri, Henkel Romania deruleaza acest program educational in completarea actiunilor de promovare a inovatiei, tehnologiei, educatiei si consultantei, piloni care vor contribui in timp la alinierea Romaniei la standarde europene.

Website: http://academiaprofesionistilorinfinisaje.ro/